🎙️ Gościem najnowszego odcinka jest Johan Steene, współzałożyciel i Prezes notowanej na szwedzkim Nasdaq firmy Teqnion, a prywatnie także ultramaratończyk z bogatym doświadczeniem sportowym.

The guest of the latest episode is Johan Steene, co-founder and CEO of Teqnion, a company listed on Nasdaq in Sweden, and also an ultramarathon runner with extensive sports experience.

 💼 Teqnion to dynamicznie rozwijająca się spółka, która swój model biznesowy opiera się na akwizycjach firm, aktywnej własności i optymalizacji działalności spółek zależnych. Strategia firmy jest krystalicznie jasna: co roku przejmuje pięć dochodowych spółek i dzięki czemu zwiększa przychody i przepływy pieniężne.

Teqnion is a dynamically developing company whose business model is based on company acquisitions, active ownership and optimization of the activities of subsidiaries. The company’s strategy is crystal clear: acquire five profitable companies every year and thereby increase revenues and cash flow.

🎤 W tym odcinku rozmawiamy o początkach firmy i doświadczeniach założyciela zebranych przez 18 lat jej istnienia, o jej strategii rozwoju, a także o tym co stoi za dotychczasowym pasmem sukcesów założyciela i samej spółki.

In this episode, we talk about the beginnings of the company and the founder’s experience gained over 18 years of its existence, its development strategy, and what is behind the current streak of success of the founder and the company itself.

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:

  • Jak powstał Teqnion?
  • Jakie główne kryteria przyjmuje przy poszukiwaniu spółek?
  • Jak pozostać w dobrej synergii z partnerem biznesowym?
  • Dlaczego warto mieć dobre relacje z ludźmi?
  • Jak dbać o ciało i umysł przy intensywnym życiu zawodowym?
  • Wskazówki dla osób zainteresowanych rozwojem w tej dziedzinie?

Dodaj komentarz

Close